maandag 28 september 2009

Geiko Shodan 3 oktober 2009Technische training
Honbu Dojo Antwerpen
14.00 tem 16.00 uur
Sensei Frank De Waele 4° Dan Goshinjutsu
Thema: Goshinjutsu Wago Ryu Mizu no kata