zaterdag 23 maart 2013

Open Martial Arts Event 2013

Open Martial Arts Event  van 16 maart 2013 was van hoogstaande kwaliteit, wij wensen dan zeker ook de lesgevers en assistenten voor deze geslaagde stage te bedanken.

Alsook het Fros,  alle deelnemers, ouders, medewerkers en sympathisanten en het bestuur van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie voor deze 13de editie van dit Event.

Registreer reeds volgende datum in uw agenda voor
OMAE 2014 - 15 maart 2014 te Drongen.


vrijdag 22 maart 2013

Mizu No Kata Het boekAntwerpen, 7 maart 2013

Aan alle beoefenaars en sympathisanten van oosterse krijgskunst,
Man of vrouw, jongen of meisje, oud of jong,
Zij die zoekende zijn en de weg wensen te vinden.

Enige jaren geleden kwam ik voor mezelf tot de vaststelling dat “Wago-ryu Goshinjutsu” niet volledig een krijgskunst omvatte.
Na jarenlange training en ervaring in judo en karate bracht mijn gedachtengang mij snel tot inzicht tot het ontbrekende gedeelte,
Met name “kata”,
“Kata” is en blijft de woordenschat van een stijl binnen de krijgskunst, het geeft de diversiteit en de rijkdom weer waar deze kunst voor staat en is tevens een registratie van een systeemvoor beginnende alsook ervaren “Budoka.”
“Mizu no kata”, schenkt onze stijl  “Wago-ryu Goshinjutsu” die eigenheid van bestaan en eenheid binnen zijn beoefenaars.
Het geeft onze encyclopedie weer,
In dit geval het allereerste luik, de volgende delen in deze structurele vervollediging zullen tot leven gebracht worden in een positieve toekomstvisie voor iedereen.

Veel succes en openbaring toegewenst met dit eerste boek.

Hoogachtend,
Danny Daem
Technisch direkteur
Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw

Het boek Mizu No Kata is een uitgave door De Vlaamse Goshinjutsu Federatie
Auteurs: Danny Daem, Frank De Waele, Tommy Willaert
Boek 128blz Full Color
Prijs 25 euro
Indien het boek moet verzonden worden: +verzendingskosten+2euro 
Boek kan ook afgehaald worden tijdens de trainingsuren te Antwerpen en Gent.
Graag een seintje vooraf via mail!
Bestellingen kunnen geplaatst worden op het email-adres danny.daem@gmail.com
Betaling op voorhand op rekening van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie
Noordstraat 177-B-9990Maldegem  000-3257930-88

Geen terugname na verkoop!

donderdag 21 maart 2013