zaterdag 23 maart 2013

Open Martial Arts Event 2013

Open Martial Arts Event  van 16 maart 2013 was van hoogstaande kwaliteit, wij wensen dan zeker ook de lesgevers en assistenten voor deze geslaagde stage te bedanken.

Alsook het Fros,  alle deelnemers, ouders, medewerkers en sympathisanten en het bestuur van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie voor deze 13de editie van dit Event.

Registreer reeds volgende datum in uw agenda voor
OMAE 2014 - 15 maart 2014 te Drongen.