zaterdag 16 januari 2010


" Onderricht zonder woorden,
en goed doen zonder daden,
er is slechts een enkeling die dit vat"

Tau te Tjing