woensdag 3 maart 2010" van het verleden moet je leren,
in het heden moet je leven "

Tan Né
01.11.2009 2.26