vrijdag 7 mei 2010

Shumatsu undo - stretching na de sportinspanning