donderdag 21 november 2013

Federale training te Kontich zondag 3 november 2013 Senseï Tommy Willaert 4° Dan Wago-ryu Goshinjutsu