dinsdag 25 september 2007

Geiko shodan - 22 september 2007

O soto otoshi - Tai otoshi