zaterdag 29 september 2007

Gonosen - Het overnemen van de aanval

De uitvoering van de echte verdediging en tegenaktie moet uitgevoerd worden met echte timing, afstand, snelheid en volledige overtuiging zonder onderbreking of aarzeling.
Verrassing is van het grootste belang, als de aanvaller het initiatief weer probeert over te nemen, zal de verdediger hem ontmoedigen door tegenaktie en concentratieverstoring.
Hij die taktiek beheerst heeft de mogelijkheid voor te zijn op zijn tegenstrever,
harmonie en koördinatie tussen lichaam en geest is zeker van het allergrootste belang voor de verdedigende partij.

Tan Né

30 januari 1997